Stöd för examensarbete

Pengar, miniräknare och glasögon

Närpes stad stöder studerandes examensarbeten som anknyter till ortens näringsliv eller den offentliga sektorn. Stöd kan sökas av studerande som har hemort i Närpes och studerar i Finland eller utomlands vid universitet, högskola eller yrkeshögskola. Föremål för examensarbete kan vara ett företag i Närpes, en organisation i Närpes, staden eller dess samkommuner samt företeelser ur Närpes perspektiv.

Ansökningar om stöd för examensarbeten, som pågår eller färdigställs under 2023, kan göras senast den 11 december 2023 och riktas till Stadsstyrelsen i Närpes, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes.
Ansökningsblankett kan hämtas från stadshuset eller från stadens webbplats här nedan.

Stadsstyrelsen