Biblioteket

Huvudbiblioteket

Information och öppethållningstider för biblioteken finns på den österbottniska bilbioteksportalen Fredrika

Adress:

Kyrkvägen 2
64200 Närpes
Tfn 040-1600605
biblioteket@narpes.fi