Öppet hus / invigning av HVC J-byggnad

Igår firade vi att det mångåriga och synnerligen omfattande renoverings- och utbyggnadsprojektet Närpes vård- och servicecenter har slutförts och att invånare och vårdpersonal i Närpesregionen nu kan arbeta och få vård i fräscha tidsenliga utrymmen. Många invånare tog tillfället i akt att besöka utrymmena, bekanta sig med OLKA-verksamheten och våra aktiva föreningar. Under invigningen berättade avgående tekniska direktören Edd Grahn om hur projektet genomförts och bandklippningsceremonin sköttes av stadsstyrelsens ordförande och styrelsemedlemmen i Österbottens välfärdsområde Hans-Erik Lindqvist, assisterad av förvaltningsdirektör Björn Häggblom och Närpes stads nya tekniska direktör Kim Ahlström.