Invånarna röstade för en rastplats vid Närpes å

Närpes å

Invånarna i Närpes har genom att delta i en omröstning på stadens webbplats bestämt vilket förslag som ska förverkligas i stadens deltagande budgetering. Vinnande förslag blev omröstningens alternativ A, en rastplats vid Närpes å.

Det vinnande alternativet, en rastplats med grillmöjligheter vid vandringsleden som ska byggas vid Närpes å, kommer att förverkligas för en summa om 10 000 euro. Totalt avgavs 583 röster.

Bland de som röstat lottades ett antal biobiljetter ut. Vinnare av fyra stycken biobiljetter vardera blev Veronica Lindqvist, Tamara Kozachenko och Jessica Hietikko. Närpes stad tackar alla invånare som deltog i den deltagande budgeteringen.