Finlands Nutidsmusikförbund RF, Suomen nykymusiikin liitto RY

Föreningens syfte är att främja och erbjuda finskspråkig musik, kultur och
presenterar konst i svenskspråkiga områden i Finland. Dessutom är syftet att främja
och att erbjuda finskspråkig musik, kultur och konstföreställningar på finska
inom språkliga områden. Det tredje syftet är att exportera båda språkens kultur
till flerspråkiga regioner och utomlands. För att uppfylla sitt syfte främjar föreningen,
knyter kontakter och skapar evenemang som hjälper finskspråkig musik, konst och
förverkligande av kulturföreställningar i svenskspråkiga områden i Finland och svenskspråkiga personer
musik, konst och genomförande av kulturföreställningar i finskspråkiga regioner i Finland.
Dessutom är målet att sprida kunskap om tvåspråkiga kulturaktiviteter, ett, två, och
i flerspråkiga områden i Finland och utomlands.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tarjota suomenkielistä musiikin, kulttuurin ja
taiteen esittämistä Ruotsin kielisillä alueilla Suomessa. Lisäksi tarkoituksena on edistää
ja tarjota suomenruotsin kielisten musiikin, kulttuurin ja taiteen esittämistä suomen
kielisillä alueilla. Kolmantena tarkoituksena on viedä kummankin kielen kulttuuria
monikielisille alueille ja ulkomaille. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää,
luo kontakteja ja luo tapahtumia, jotka auttavat suomenkielisten musiikki, taide- ja
kulttuuriesitysten toteutumista ruotsinkielisillä alueilla suomessa ja ruotsinkielisten
musiikki, taide ja kulttuuriesitysten toteutumista suomenkielisillä alueilla suomessa.
Lisäksi tavoitteena on jakaa kahdenkielisen kulttuuritoiminnan tietoisuutta yksi, kaksi- ja
monikielisillä alueilla Suomessa ja ulkomailla.