Aktuellt från lantbrukskansliet v.4

Stödinfo tisdagen den 31.1.2023 kl.19
Välkommen på stödinfo om de nya arealstöden via webben, delta i tillfället utan förhandsanmälan via denna länk: https://bit.ly/stodinfo310123
Tillfället bandas och vi skickar ut länk till videon och all material så fort som möjligt efter tillfället.
Tillfället ordnas i samarbete med övriga kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, Österbottens NTM-central, ProAgria Lantbrukssällskapet och ÖSP.

Program:
– Förändringar i arealstöden / kommunen och NTM-centralen
– Avtal och förbindelser / NTM-centralen
– Monitorering och övervakning / NTM-centralen
– Råd 2030 / Lantbrukssällskapet
– Budgetramar och utbetalningstidtabeller / ÖSP
Tillfället avslutas ca kl 21.30

Du kan också välja att komma och följa med sändningen på följande samlingsställen:
Närpes stadshus / sessionssalen, Kyrkvägen 2
Lappfjärds lantbrukskansli, Nybrovägen 3
Malax kommungård / sessionssalen, Malmgatan 5
Korsnäs kommungård / sessionssalen, Strandvägen 4323

Om du väljer att delta på nåt av de föregående ställena, MEDDELA om ditt deltagande till närmaste lantbrukskansli senast 27.1
Lantbrukskansliernas kontaktuppgifter:

Närpes
Patrik Lindblad tfn 0406694716 Malax Åsa Backman tfn 0500874511
Agneta Blomberg tfn 0406694714
Annica Lind tfn 05005611702

Kristinestad
Richard Appelback tfn 0404820032 Korsnäs Christina Bengsén tfn 0400419517
Anne Mäenranta tfn 0401843200

Material från DJURstödinfon 12.1.2023 hittas i denna länk, nu är även frågor och svar publicerade!

Mvh | Yst. terv. Närpes stad, landsbygdsförvaltning (samarbetsområde för Närpes, Kristinestad, Malax, Korsnäs, Kaskö) Närpiön kaupunki, maaseutuhallinto (yhteistoiminta-alue Närpiö, Kristiinankaupunki, Maalahti, Korsnäs, Kaskinen)