Jourer

Fastighetsjour

Jourtiden börjar vardagar kl. 16.00 och slutar följande morgon kl. 7.00.
Veckoslutsjouren börjar på fredag kl. 16.00 och pågår till måndag morgon kl. 7.00.

Fastighetsjour Norr (Yttermark till Pörtom) tfn 0406842460
Fastighetsjour Söder ( Bostället, simhallen och österut) tfn 0408419067
Fastighetsjour HVC ( Närpes servicecenter och västerut) tfn 0401600941

Socialjour 

Brådskande socialservice kan behövas

1) vid barnskydd, te.x om barn eller unga personer blir utan vård, omsorg pga vårdarens oförmåga att ta hand om barnet eller om barnet/den unga själva förorsakar nödsituationer.

2) vid familjekriser

3) för brådskande situationer i vardagen

4) hjälp vid kriser

5) handräckning och konsultation

Socialjourens telefonnummer: 06-325 2347 eller 112
 

Veterinärjour

Jouren är avsedd för brådskande fall, dvs. akuta sjukdomsfall eller olycksoffer.

Jourtelefon 0600 399 199.

Jourtiden börjar vardagar kl. 16.00 och slutar följande vardagsmorgon kl. 8.00. Veckoslutsjouren börjar på fredag kl. 16.00 och pågår till måndag morgon kl. 8.00.

Jourtjänstens samtalsavgift är 1,53€/min + Ina mellan kl. 08.00–20.00 och 3,55 €/min + Ina mellan kl. 20.00–08.00 (Uppringarens samtalsavgift innehåller mervärdesskatt på 24 %).