Lediga jobb

Lediga jobb

Vård-och omsorgsnämnden i Närpes lediganslår en tillsvidare heltidsbefattning som centrallagerskötare i hälsovårdscentralens centrallager från 20.07.2020 eller enligt överenskommelse.

Befattningen är heltid (38,75 h/v)

Lediga jobb

Till arbetsuppgifterna hör skötsel av fastigheter, ytterområden, maskiner samt övrig utrustning.

Av sökanden förutsätter vi utbildning inom fastighetsskötsel eller i övrigt god kännedom om fastighetsskötsel.

Lediga jobb

Närpes stad söker en vikarie som kanslist vid hälsovårdscentralen.

Vikariatet är heltid under tiden 18.5 - 31.12.2020, med möjlighet till förlängning.

Lediga jobb

Vård- och omsorgsnämnden söker

Hälsovårdare till skolhälsovården

från 01.08.2020 eller enl. överenskommelse

Lediga jobb

Bäckvägens service-enhet söker sommarvikarier

Lediga jobb

Äldreomsorgen söker sommarvikarier
till hemvården, stadens serviceboenden och åldringshem.