Europaparlamentsvalet 2024

Val-logo

EU-medborgarna väljer ledamöterna till Europaparlamentet genom direkta val som förrättas i alla medlemsstater vart femte år. Medlemsstaterna förrättar valet enligt sin nationella lagstiftning.

Till Europaparlamentet väljs 720 ledamöter, som företräder EU-medborgarna på unionsnivå. Från Finland väljs 15 ledamöter till parlamentet.

Vid Europaparlamentsval utgör Finland en valkrets. Detta innebär att kandidaterna är kandidater i hela landet och väljarna kan rösta på vilken som helst kandidat.

Mer information om Europaparlamentsval hittas på justitieministeriets valsidor om Europaparlamentsval.

Allmän information om val och röstning hittas på justitieministeriets valsidor.

Tidtabell

Valdagen är söndagen den 9 juni 2024.
Förhandsröstning i Finland pågår den 29 maj – 4 juni 2024.
Förhandsröstning utomlands pågår den 29 maj – 1 juni 2024.