Lokala planer kopplade till planen för småbarnspedagogik

I planen för småbarnspedagogik ingår det olika planer som stöder barnens uppväxt och lärstig samt personalens arbete. Vårdnadshavarna kan via planerna bekanta sig med småbarnspedagogikens styrdokument och får en bild av de ramar som omger verksamheten.