Närpiön kaupungin urheilijarahasto

Kaupungin rekisteröityneet urheiluseurat voivat hakea Närpiön kaupungin urheilijarahastosta avustuksia valmentajien ja ohjaajien koulutusta varten.

Urheilijarahaston tarkoitus on tarjota Närpiön kaupungissa asuville kaupungin urheilumuotoja edustaville henkilöille mahdollisuus hakea avustusta rahaston tuotoista ohjaajan tai valmentajan koulutusta varten. Avustuksen saaminen urheilijarahaston tuotoista edellyttää, että avustuksen saaneet henkilöt koulutuksen suoritettuaan ryhtyvät työskentelemään ohjaajan ja valmentajan tehtävissä kotikuntansa (Närpiö) nuorison parissa. Hakemuksessa olisi mainittava, että nämä vaatimukset täyttyvät.

Ilmoitukset hakuajasta julkaistaan Närpiön kaupungin verkkosivuilla sekä seurojen sähköpostijakeluna.

Kaupungin rekisteröityneet urheiluseurat voivat hakea Närpiön kaupungin urheilijarahastosta avustuksia valmentajien ja ohjaajien koulutusta varten vuonna 2023 18. marraskuuta 2023 mennessä.

Hae täyttämällä alla oleva hakemus. Lähetä hakemus napsauttamalla sivun alla olevaa Lähetä-painiketta.

Ansökan Närpes stads idrottsfond 2023 / Hakemus Närpiön kaupungin urheilijarahasto 2023

Föreningens namn / Yhdistyksen nimi
Kontaktperson / yhteyshenkilö
Fyll i person/-er som gått utbildning samt deras hemadress, vilken utbildning den/de har gått, dessa personers ledar- och tränaruppgifter inom föreningen samt kostnader föranledda därav. Under bilagor kan räkningar från utbildningstillfället/-na laddas upp. Täytä koulutukseen osallistuneet henkilöt ja kotiosoitteensa, mihin koulutukseen he ovat osallistuneet sekä niistä aiheutuvat kulut ja ohjaajan/ valmentajan tehtävät yhdistyksessä Laskut voi ladata liitteenä.
Max. tiedoston koko: 128 MB.