Varhaiskasvatussuunnitelma

Opetushallitus on laatinut varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Perusteiden mukaan kaupunki laatii paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman, joka otetaan käyttöön 1.8.2017.

Närpiön varhaiskasvatussuunnitelma

Liitteet:

Huoltajien osallistuminen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan.

Huoltajien tekemä pedagogisen toiminnan arviointi

Lasten osallistuminen suunnitelman tekoon.