Varhaiskasvatussuunnitelma

Opetushallitus on laatinut varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Kaupunki laatii paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan:

Närpiön varhaiskasvatussuunnitelma

Liitteet:

Huoltajien osallistuminen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan.

Huoltajien tekemä pedagogisen toiminnan arviointi

Lasten osallistuminen suunnitelman tekoon