Ajankohtaista maataloustoimistolta v.37

Otitko keväällä uusia lohkoja mukan toimenpiteeseen säätösalaojitus/altakastelu?
Viimeistään 30.9 sinun tulee toimittaa salaojituskartta tai –suunnitelma niistä lohkoista jotka eivät ole olleet mukana toimenpiteessä aikaisempina vuosina (2015 – 2022) maataloustoimistoon.
Sen lisäksi, jos lohko ei sijaitse happaman sulfaattimaan alueella (katso Vipun kartalta/SO4) niin alueelta tulee myös toimittaa hyväksytty happaman sulfaattimaan maa-analyysi, jos maalaji on turve niin riittää että toimittaa viljavuustutkimuksen jolla maalaji turve.

Tukien maksaminen
Lokakuussa maksetaan ainoastaan rahoituskurin palautus vuodelle 2022, mikä on hyvin pieni tuki.
Marraskuussa maksetaan ennakkoa ympäristötuelle, luomulle ja Eläinten hyvinvointituki mutta se maksetaan ainoastaan naudalle ja lampaille.
Joulukuussa maksetaan suurin osa tämän vuoden pinta-alatuista.
Katso koko maksuaikataulu ja ennakkomaksujen prosentit täältä:

https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/maksuaikataulu/

Syysilmoitus, koskee kaikkia, avataan aikaisintaan marraskuussa!

Vähimmäiskasvipeite vähintään 33 %, koskee kaikkia viljelijöitä (ehdollisuus), ei tule sekoittaa ekojärjestelmätuen talviaikaiseen kasvipeitteeseen.
Vähintään 33 % peltoalastasi sekä pysyvien kasvien alasta (mansikat, hedelmäpuut jne) tulee säilyttää kasvipeitteisenä 31.10-15.3.
Vähimmäiskasvipeitteeseen hyväksytään aidon kasvipeitteisen alan lisäksi myös kevennetysti muokattua ja tästä vuodesta lähtien myös luonnonhoitonurmet, monimuotoisuuspellot sekä kerääjäkasvit.
Huom, myös kemiallisesti päätetty nurmi ja sänki seuraavista kasveista kelpaa: vilja, tattari, öljykasvit, palkokasvit sekä siemenmausteet kelpaa vähimmäiskasvipeitteeksi.
Tarkista onko sinulla pysyviä nurmia, pysyvillä nurmilla vähimmäisvaatimusta ei voi toteuttaa ja niitä ei myöskään lasketa mukaan kokonaispinta-alaan laskettaessa 33 % vähimmäiskasvipeitealaa.
Ekojärjestelmätuen kasvipeitteisyydessä myös pysyvistä nurmista saa korvausta, tarkista pysyvien nurmien ehdot tämän osalta, niitä on mm. pidettävä pidempään kasvipeitteisinä!

Seuraavat toimeenpiteet ja asiat joita on ilmoitettava syysilmoituksessa ovat:
Kasvipeitteen/kevytmuokatun vähimmäisvaatimus, vähintään 33 %, koskee kaikkia tiloja alkaen tästä vuodesta!
Talviaikaisen kasvipeitteen ekojärjestelmätuki (50 euroa jokaista AITOA kasvipeitehehtaaria kohti)
Kiertotalouden edistäminen (lietelannan sijoittaminen/kuivalannan käyttö)
Vaihtoehtoiset kasvinsuojeluaineet, kasvinsuojelu puutarhakasveille (jos olet käyttänyt kemiallisia kasvinsuojeluaineita)
Valumavedet (pinta-alat ja menetelmät)
Lintupellot (toimenpiteet, kuvia ja vahingoittuneet alueet)

Muita ajankohtaisia päivämääriä!
Vipu-mobiili päivitettiin 11.9, joten on aika ladata uusi versio puhelimeesi (versio 1.1.3)!

Sinulla on vielä aikaa tehdä korjauksia ja muutoksia tämän vuoden tukihakemukseen, viimeistään 2 pv lokakuuta.

  • >esim. jos haluat vaihtaa toimenpiteen ” Kasvintuhoojien ja kasvitautien seuranta- ja tunnistussovellus ”

Ilmasto-ympäristökoulutus (verkkokurssi) avautuu vuoden vaihteen jälkeen, mutta se tulee suorittaa viimeistään 30.4 (useimmat ovat valinneet tämän toimenpiteen).

Lisää ajankohtaisia päivämääriä ja ajankohtaisia ehtoja, katso esim. ensimmäinen sivu tämän vuoden muistilistasta osoitteessa:
https://www.narpes.fi/wp-content/uploads/2023/04/Muistilista-2023.pdf

Vinkkejä!
Seuraa mielellään kunnaneläinlääkärien facebook-sivua: Västkustens miljöenhet,
veterinär / Länsirannikon ympäristöyksikkö, eläinl. Täältä löydät eläinlääkärien puhelinajat ja yhteystiedot sekä ajankohtaista tietoa joka voi liittyä tilaasi.

Yst. terv.
Närpiön kaupunki, maaseutuhallinto
(yhteistoiminta-alue Närpiö, Kristiinankaupunki, Maalahti, Korsnäs, Kaskinen)
https://www.narpes.fi/fi/tyo-elinkeinoelama-ja-matkailu/maaseutupalvelut/