Oppilashuolto

Oppilashuollon palveluihin kuuluvat kuraattori, koulupsykologi ja kouluterveydenhuolto.

Näiden palveluiden vastaanottotilat sijaitsevat Mosebacken koulukeskuksessa, Koulukuja 9 B 11, 64200 Närpiö.


Koulukuraattorin puhelinnumero: Christina Vikstrand 040 5784378 ja Johanna Aspelin-Wikman 040 1362992

Oikealta löytyy liite, josta saa tarkempia tietoja koulukuraattorin toiminnasta sekä yhteystietoja.

 

Koulupsykologin puhelinnumero: Tove Hästbacka 040 1600709

Oikealta löytyy liite, josta saa tarkempia tietoja koulupsykologin toiminnasta sekä yhteystietoja. 

 

Kouluterveydenhuollon puhelinnumero: 06-2249 681

Sivun oikeassa reunassa on liitteinä yhteenveto oppilaiden terveystarkastuksista, mitä ennaltaehkäisevää työtä kouluterveydenhuolto tekee sekä kouluterveydenhuollon vastaanotto- ja puhelinajat.

 

Opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto:

Esikouluopetuksen oppilashuolto

Perusopetuksen oppilashuolto

 

Närpiössä oppilashuoltoa johtaa moniammatillinen ohjausryhmä, joka vastaa oppilas- ja opiskelijahuollosta kokonaisuutena. Ohjausryhmää johtaa sivistystoimenjohtaja.

Kouluissa yleistä oppilashuoltotyötä johtaa oppilashuoltoryhmä. Työtä johtaa koulun rehtori.

Yleisen oppilashuollon lisäksi on myös olemassa yksilöllistä oppilashuoltoa. Alla kuva yksilöllisen oppilashuollon rakenteesta.