Vammaisneuvosto

Valtakunnallisen vammaisneuvoston antamien ohjeiden mukaan kunnallisten neuvostojen tehtäviin kuuluu

  • Edistää vammaisten henkilöiden tarpeiden huomioimista kaupungin toiminnan kaikilla osa-alueilla.
  • Antaa lausuntoja suunnittelusta, päätöksistä ja toimeenpanosta vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa.
  • Lisätä kanssaihmisten tietoisuutta vammaisuudesta.
  • Lisätä päätöksentekijöiden osaamista vammaisia koskevissa asioissa.
Jäsen Varajäsen
Patrik Gullström, pj. Anders Wenman
Ebba Granström, varapj. Peter Sjökvist
Åsa Aspelin Harriet Ström
Niclas Bäckström Majgret Lillsjö
Marja Forsén Karl-Gustav Svedjebäck
Ida Hautaoja Ann-Katrin Enqvist
Hans Hall Patrik Groop
Mikaela Liljedal, siht.  
Ahn Nhu Nguyen, kaup.hall.edustaja