Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 2017-2021

Tekninen lautakunta vastaa kaupungin teknisistä palveluista ja pelastustoiminnasta. Lautakunta käsittelee asioita jotka liittyvät  rakennus-, kaavoitus-, kunnallis- ja yleistekniikkaan.
Lisäksi lautakunta käsittelee asioita jotka rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden lakisäädösten mukaan kuuluvat rakennuslautakunnalle,  sekä kaupungin palo- ja pelastustoimen asioita. Lautakunta tarjoaa mahdollisuuksien rajoissa kaupungin asukkaille palveluja tekniikkaan liittyvissä asioissa ja toimii yhteyslinkkinä erilaisiin teknisiin laitoksiin.

Teknisessä lautakunnassa on yksitoista (11) jäsentä ja yhtä monta henkiläkohtaista varajäsentä.

Puheenjohtaja

Johanna Smith

64220 YTTERMARK

Varapuheenjohtaja

Johan Sten

64550 RANGSBY

 

Susanne Fred
Kurt Harf
Erika Hellman
Maria Lindell
Stig Simons 
Johan Skinnars
Britta Stenberg
Erik Ulfvens
Kaars Mats-Johan

64210 KALAX
64200 NÄRPIÖ
64200 NÄRPIÖ
66270 PIRTTIKYLÄ
64220 YTTERMARK
64230 NÄRPIÖN AS
64610 YLIMARKKU
65295 TÖJBY
64610 YLIMARKKU

Kaup.hall.edustaja

 

 

Rakennusvalvonnan jaosto

Jaoston tehtävänä on itsenäisesti päättää ja ehdottaa asioissa rakennuslainsäädännön, maa-alue- ja muiden rakennuslautakunnalle kuuluvien lainsäädäntöjen puitteissa.
Jaostossa on seitsemän  (7) jäsentä ja seitsemän(7) henkilökohtaista varajäsentä.

Jaoston jäsenet

 

Puheenjohtaja

Kurt Harf

64200 NÄRPIÖ

Varapuheenjohtaja

Lilian Ivars

64200 NÄRPIÖ
 

Sven-Erik Björkbacka
Kennet Franzén
Victoria Vikstrand


64200 NÄRPIÖ
64610 YLIMARKKU
66295 TÖJBY
 

 

Tietoimitusjaosto

Jaoston tehtävänä pn hoitaa tietoimitusasiat yksittäisistä teistä säädetyn lain mukaan.
Jaostoon valitaan viisi (5) jäsentä ja viisi (5) henkilökohtaista varajäsentä.
Jaosto edustaa lautakuntaa ja päättää lautakunnan nimissä tietoimituksissa.
Jaosto toimii myös valitusten hallintoviranomaisena.

 

 

 


 

 

 

 

Jaoston jäsenet

 

Puheenjohtaja

Leif Rönnholm   64610 YLIMARKKU
Varaapuheenjohtaja Stig Simons 64220 YTTERMARK
  Susanne Prinsén
Kenneth Enlund
Linda Haka
64250 PIELAHTI
66290 HARRSTRÖM
64200 NÄRPIÖ