Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta 2017-2021


Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen

Ammattitilintarkastaja


Linda Pellfolk
Mats-Erik Viklund
Ove Grandell

Oy Audiator Ab

64240 BÖLE
64550 RANGSBY
64240 BÖLE