Lähikoulu

Lähikoulu

Perusopetuslain (1998/628) §:n 6 mukaan kaikille oppivelvollisille Suomessa osoitetaan lähikoulu.

Lähikoulun osoittaminen tehdään Närpiössä antamalla hallintopäätöksen jokaisesta oppilaasta.  Päätös lähetetään kotiin oppilaan huoltajille joulukuussa ennen esikoulun alkua.

Närpiön kaupunki on kunnallisella päätöksellä jakanut kunnan niin sanottuihin oppilaaksiottoalueisiin.  Lähikoulu osoitetaan oppilaaksiottoalueen perusteella.

Huoltajalla on Perusopetuslain §:n 28 nojalla oikeus anoa lapselleen koulunkäyntioikeutta toissijaisessa koulussa.

Närpiön sivistyslautakunta hyväksyy hakemuksen sivistyslautakunnan asettamien valintaperusteiden mukaan. Esimerkiksi ei myönnetä ilmaista koulukuljetusta, jos käy koulua toissijaisessa koulussa Perusopetuslain §:n 32 mukaan.

Hakemuslomakkeet löytyvät tämän sivun oikeasta reunasta. Hakemus jätetään sivistyskansliaan.

Linkki Perusopetuslakiin http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628