Vandringsled till påseende

Bild av en stenbro

Förslag till vandringsled för sektion nr. 3 på avsnittet Vassbro-Nybro hålls offentligt framlagd enligt
46 § i markanvändnings- och byggförordningen i Närpes stad, Kyrkvägen 2, Närpes, 23.5 – 06.06.2023
under stadshusets öppethållningstid och på stadens hemsida.
Eventuella anmärkningar mot planen bör inlämnas under framläggningstiden till tekniska nämnden i
Närpes stad.