Välkomna till en temakväll om ungdomars psykiska hälsa den 30.11.2023

Närpes stads sektion för välfärd och integration bjuder in stadens invånare till en temakväll om ungdomars psykiska hälsa med fokus på kommunikation. Kom och lyssna på professionella aktörer från olika nivåer av ungdomsarbete berätta om hur de upplever ungas psykiska välmående och hur de kommunicerar med dem. Talare är:

  • Anna-Maria Hjerpe är psykolog och arbetar vid ungdomsstationen Klaara som är en del av Österbottens välfärdsområde,
  • Annette Rönnlund-Nygård är psykoterapeut med inriktning på familjeterapi och arbetar som organisationschef på USM r.f. och är grundare och projektledare för Ninniverksamheten, som är en stödförening för barn i missbruksfamiljer,
  • Guy Rosenholm är fältare och Yvonne Backman är skolcoach vid Närpes högstadium och gymnasium.

Efter talarna följer en diskussion där stadens bildningsdirektör Åsa Snickars, speciallärare Helena Isuls och skolkurator Johanna Aspelin-Wikman diskuterar de senaste resultaten från den nationella enkäten Hälsa i skolan. De diskuterar resultaten för Närpes del och hur stadens bildningssida arbetar med ungas psykiska hälsa. Efter diskussionen följer en interaktiv del där publiken får ställa frågor åt talarna.

Temakvällen ordnas Torsdagen den 30.11.2023 kl. 18.00 i Närpes stadshus, sessionssalen.

Välkommen!

Ställ en fråga till talarna på förhand