Vik. ämneslärare i matematik och kemi

Vik. ämneslärare i matematik och kemi

Vik. ämneslärare i matematik och kemi

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tidsbunden tjänst som vikarierande ämneslärare i matematik och kemi vid Närpes gymnasium för tiden 1.8.2017-3.6.2018.

Vi förväntar oss att du är väl insatt i den nya läroplanen och är öppen för pedagogisk utveckling. Som ämneslärare i gymnasiet arbetar du i olika årskurser vilket kräver flexibilitet. Vi ser framemot ett gott samarbete där du kan införa nyskapande idéer för undervisningen i Närpes gymnasium.

Vi förutsätter att du har god samarbetsförmåga men att du även kan arbeta självständigt med elevgrupperna. För att skapa en god anda i skolan och låta eleverna inhämta kunskaper även utanför själva klassrummet deltar skolan i olika projekt samt ordnar aktiviteter under läsåret som lärarna förväntas delta i.

Behörighetskrav enligt förordning 1998/986. Behörigheten styrks genom att bifoga examensbetyg och intyg över slutförda pedagogiska studier. Tjänsten har en prövotid.

Välkommen med din ansökan till en utbildningsvänlig kommun!