Utkast till ändring av vindkraftparker

Utkast till ändring av vindkraftparker

KUNGÖRELSE – PJELAX-BÖLE VINDKRAFTPARK OCH KALAX VINDKRAFTPARK

 

Enligt § 30 i MBF meddelas att under tiden 21.12.2017 – 26.1.2018 finns till allmänt påseende i stadshuset, Kyrkvägen 2

                     

  • utkast till ändring av  delgeneralplan för Pjelax-Böle vindkraftpark
  • utkast till ändring av delgeneralplan för Kalax vindkraftpark

 

Tisdag 9.1.2018 kl. 17- 19 ordnas ett informationstillfälle om Kalax planändring på Oasen i Kalax och på onsdag 10.1.2018 kl. 17-19 hålls infotillfälle om Pjelax-Böle planändring i Pjelax skola.

Materialet finns också på Närpes stads hemsida under adressen: www.narpes.fi. Eventuella åsikter mot planerna ska inlämnas till stadsstyrelsen senast 26.1.2018 på adressen Närpes stad, Stadsstyrelsen, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes.

 

Närpes 18.12.2017.

Stadsstyrelsen i Närpes

Bilagor