Uppbåd 2016

Uppbåd 2016

Uppbåd för år 1998 födda och för övriga nämnda värnpliktiga inom Österbottens Regionalbyråns område: