Rehabilitering

Målsättningen med rehabiliteringen av äldre är att stöda hemmaboende och närståndevårdare.

Rehabiliteringshandledaren ansvarar för rehabiliteringen på äldreboende.

Rehabiliteringshandledaren gör vid behov även hembesök och ser över vilka hjälpmedel behövs för att underlätta vardagen i hemmet.

Rehabiliteringshandledaren gör upp personliga träningsprogram.

Broschyr