Hemservice

Hemservice beviljas åldringar, sjuka och handikappade för att de skall ha möjlighet att bo hemma.

Hjälpen omfattar  i huvudsak den personliga omvårdnaden såsom hygien, toalettbesök, medicinintag osv.

Insatserna sker genom ett rehabiliterande arbetssätt som syftar till att uppmuntra klienten att genom egen aktivitet och träning bibehålla sin funktionsförmåga så länge som möjligt och därmed kunna bo kvar i det egna hemmet.

Hemvårdens servicekoordinator Lilli Groop har telefontid måndag-fredag kl 8.00-10.00 på tel.nr 06-2249451

Broschyr