Timlärare i modersmål och litteratur samt engelska

Timlärare i modersmål och litteratur samt engelska

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tidsbunden tjänst som timlärare i modersmål och litteratur i engelska från den 1.8.2018-31.7.2019. Placering är Närpes högstadieskola. Närpes högstadieskola har inkommande läsår ca 270 elever. Vi förväntar oss att du är väl insatt i läroplanen och är öppen för pedagogisk utveckling dels inom ditt ämnen men även i hela skolans verksamhet.Vi förutsätter att du har god samarbetsförmåga men att du även kan arbeta självständigt med elevgrupperna samt vid behov axla ett klassföreståndarskap. För att skapa en god anda i skolan och låta eleverna inhämta kunskaper även utanför själva klassrummet deltar skolan i olika projekt samt ordnar aktiviteter under läsåret som lärarna förväntas delta i. Behörighetskrav enligt förordning 1998/986. Behörigheten styrks genom att bifoga examensbetyg och intyg över slutförda pedagogiska studier. Tjänsten har en prövotid på 4 månader. Välkommen med din ansökan till en utbildningsvänlig kommun!