Timlärare i huvudsyssla, Närpes högstadieskola

Timlärare i huvudsyssla, Närpes högstadieskola

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla i åk 7-9 för tiden 1.8.2017-31.7.2018. Placering är Närpes högstadieskola.
Undervisningsämnet är i första hand svenska som andra språk men andra ämnen tillkommer vilka klarnar först när schemat är lagt.

Vi förväntar oss att du är väl insatt i den nya läroplanen och är öppen för pedagogisk utveckling. Som timlärare arbetar du i olika årskurser vilket kräver flexibilitet. Vi ser framemot ett gott samarbete där du kan införa nyskapande idéer för undervisningen i åk 7-9.

Vi förutsätter att du har god samarbetsförmåga men att du även kan arbeta självständigt med elevgrupperna samt vid behov axla ett klassföreståndarskap. För att skapa en god anda i skolan och låta eleverna inhämta kunskaper även utanför själva klassrummet deltar skolan i olika projekt samt ordnar aktiviteter under läsåret som lärarna förväntas delta i.

Behörighetskrav enligt förordning 1998/986. Behörigheten styrks genom att bifoga examensbetyg och intyg över slutförda pedagogiska studier. Tjänsten har en prövotid på 3 månader.

Välkommen med din ansökan till en utbildningsvänlig kommun!