Läkarmottagningen

Tidsbeställd läkarmottagning

Tidsbeställning: må-fre kl. 9.00-11.00   tel. (06) 2249630

Läkartid till perifera mottagningar beställs från respektive hälsostation.

Läkartelefontid: må-fre kl. 10.15-11.30 tel. (06) 2249 511. Gör inget tryckval utan vänta så kommer du till växeln där personalen bokar in dig.

Begäran om receptförnyelse kan Du göra via www.kanta.fi, via apoteket eller genom att ringa vårdbedömningen (06) 2249600. Kom ihåg att lämna in Din förnyelsebegäran i god tid. Vi behandlar ditt ärenden inom 8 dagar.