Vård & Omsorg

Bild: 
16.08.2018

22.8.2018 kl. 15.00-18.00 Auditoriet vid Silveria, adr. Krutkällarv. 4, Vasa

27.04.2018

Serviceproducent eller du som planerar bli serviceproducent anmäl ditt intresse att medverka i försöket

16.04.2018

I Österbotten har ett försök med personlig budget som en del av service för äldre startat. I försöket deltar social- och hälsovårdssektorerna i Vasa, Jakobstad och Närpes.

Villa Rosa

08.05.2018

Närpes hälsovårdscentral och boendeenheterna intill fortsätter att förnyas med full kraft under de närmaste åren.
Namnet på helheten är Närpes servicecenter.

Närpes Hälsovårdscentral Centrallager

Röntgen

Tandläkarmottagning Mosebacke

Tidsbeställning vardagar 8:00-10:00

Tandläkarmottagning HVC

Tidsbeställning vardagar 8:00-10:00

Pörtom seniorboende