Du är här

Vård & Omsorg

Bild: 
16.08.2018
22.8.2018 kl. 15.00-18.00 Auditoriet vid Silveria, adr. Krutkällarv. 4, Vasa
27.04.2018
Serviceproducent eller du som planerar bli serviceproducent anmäl ditt intresse att medverka i...
16.04.2018
I Österbotten har ett försök med personlig budget som en del av service för äldre startat. I...
08.05.2018
Närpes hälsovårdscentral och boendeenheterna intill fortsätter att förnyas med full kraft under de...

Närpes Hälsovårdscentral Centrallager

Röntgen

Tandläkarmottagning Mosebacke

Tidsbeställning vardagar 8:00-10:00

Tandläkarmottagning HVC

Tidsbeställning vardagar 8:00-10:00

Pörtom seniorboende

Solgärdet