Protokoll, kungörelser och föredragningslistor från 1.6.2017 och framåt

Närpes stad har tagit i bruk ett nytt dokument- och ärendehanteringsprogram.
Från och med Juni 2017 publiceras protokoll, kungörelser och föredragningslistor direkt på webben via följande länkar:

Protokoll hittas här

Kungörelser hittas här

Föredragningslistor hittas här