Närpes stads grafiska element i form av gröna, orange och röda blad

Grafisk profil

Närpes stad har en bred och omfattande verksamhet som riktar sig till ett stort antal målgrupper i samhället. När vi kommunicerar är det därför viktigt att mottagaren uppfattar vem som är avsändare. Det gör vi genom att använda oss av en enhetlig grafisk profil.

Grafisk manual för Närpes stad

Vår visuella identitet omfattar bland annat logotyp, typografi, färgpalett och andra grafiska uttryck såsom grafiskt element och bildmanér. Regler, riktlinjer och visuella exempel sammanfattas i denna manual.

Ladda ned här


Logotyp

Värna om logons auktoritet genom att alltid lämna ett tillräckligt utrymme omkring den. Logons skyddsområde finns till för att försäkra ett visuellt harmoniskt intryck eftersom att logon aldrig blandas ihop med andra element. För Närpes stads logo bör skyddsområdet, i alla riktningar, vara minst lika stort som logons s-bokstav.

För webb, skärmar och presentationer - .png .pdf (RGB)
Logo svenska - finska (tryck för att ladda ner)
Logo svenska - engelska (tryck för att ladda ner)

För tryck och utskrifter - .pdf (CMYK)
Logo svenska - finska (tryck för att ladda ner)
Logo svenska - engelska (tryck för att ladda ner)


Stadsvapnet

Användning av stadens vapen
Stadens vapen reserveras för mer högtidligt, officiellt och betydelsefullt representativt bruk och för särskilt långvariga användningsändamål. Vapnet är  huvudsakligen avsett för stadens eget bruk. Övriga organisationer (företag, föreningar, samfund osv.) eller privatpersoner får gärna kontakta stadens förvaltningsdirektör för närmare anvisningar gällande användning.

För webb, skärmar och presentationer - .png .pdf (RGB)
Stadsvapen svenska - finska (tryck för att ladda ner)
Stadsvapen svenska - engelska (tryck för att ladda ner)

För tryck och utskrifter - .pdf (CMYK)
Stadsvapen svenska - finska (tryck för att ladda ner)
Stadsvapen svenska - engelska (tryck för att ladda ner)


Färgkoder

Den visuella identitetens färger är fräscha och jordnära. Varje färg har en egen berättelse om det som står Närpes stad nära: det röda guldet, den vackra kusten, den bördiga jorden och den värmande solen som främjar tillväxt.


Röd färg syboliserar tomat
Kod: PMS 173, CMYK 0-82-94-2, RGM 210-73-42, HTML D2492A, NCS S 2075-Y70R

Grön färg symboliserar tillväxt
Kod: PMS 7745, CMYK 41-21-96-1, RGM 170-172-42, HTML 969COD, NCS S 2060-G60Y

Blå färg symboliserar kust
Kod: PMS 320, CMYK 100-0-30-2, RGB 0-145-166, HTML 009AA6, NCS S 2555-B40G

Orange färg symboliserar jord
Kod: PMS 144, CMYK 0-58-100-0, RGB 233-131-0, HTML E98300, NCS S 0580-Y40R

Mörkröd färg symboliserar sol
Kod: PMS 7593, CMYK 26-82-87-20, RGB 163-63-39, HTML 8C2E20, NCS S 1580-Y80R


Grafiska elementet

Det grafiska elementet symboliserar tillväxt, förnyelse och livskraft från naturen. Elementet kan användas för att krydda allt från brevbottnar och kuvert till annat marknadsföringsmaterial. Färgmässigt fungerar elementet som enfärgat, i fyrfärg eller i negativ.

Ladda ned här


Vem ska använda grafiska manualen?

Det är viktigt att alla medarbetare känner till och följer den grafiska profilen. Manualen är till för att underlätta arbetet för byråer, tidningar, tryckerier samt för alla som arbetar inom Närpes stad. Genom att följa regler och riktlinjer säkrar vi kvaliteten på våra produktioner och möjliggör ett konsekvent utseende över tid. Som komplement till manualen och för att underlätta det dagliga arbetet finns en rad mallar till Officepaketet och Indesign som fås på begäran.

Frågor och rådgivning:
Webbkoordinator
Jens Westling
Tel. 040 6817567
E-post: fornamn.efternamn@narpes.fi