Du är här

Fullmäktige video

Fullmäktige 19.9 2022

Stadsfullmäktiges sammanträde

Fullmäktige 28.8 2022

Stadsfullmäktiges sammanträde

Fullmäktige 13.6 2022, del 2

Stadsfullmäktiges sammanträde

Fullmäktige 23.5 2022

Stadsfullmäktiges sammanträde med bl.a. bokslutet.

Fullmäktige 14.3 2022, del II 

Stadsfullmäktiges sammanträde 14.3 2022

Fullmäktige 7.2 2022

Stadsfullmäktiges sammanträde 7.2 2022

Fullmäktige 13.12.2021

Fullmäktigemöte budget 13.12 2021

Fullmäktige 15.11.2021

Fullmäktigemöte 15.11 2021

Fullmäktige 20.9 2021

Stadsfullmäktiges sammanträde handlar denna gång om bl.a. ekonomiska ramar för år 2022

Fullmäktige 23.8 2021

Stadsfullmäktiges sammanträde med val av ordföranden, presidier och nämnder. Även frågor kring välfärdsområdet kommer upp.

Fullmäktige 14.6 2021

Stadsfullmäktiges sammanträde

Fullmäktige 24.5 2021

Stadsfullmäktiges sammanträde med bl.a. bokslutet.

Fullmäktige 15.3 2021

Stadsfullmäktiges sammanträde

Fullmäktige 8.2 2021

Stadsfullmäktiges sammanträde

Fullmäktige 21.9 2020

Fullmäktige 21.9 2020

Fullmäktige 24.08 2020

Fullmäktiges sammanträde med ordförandeval.

Fullmäktige II 15.06 2020

Bl.a. val av stadsdirektör

Fullmäktige 15.06 2020

Fullmäktigemöte med bl.a stadsdirektörsval

Fullmäktige 03.02 2020

Fullmäktige 03.02.2020

Fullmäktige 18.12 2019

Fullmäktiges budgetmöte. Även andra ärenden, t.ex. grundavtalet för samkommunen för Österbottens välfärdsområde.

Fullmäktige II, 18.11 2019

Fullmäktige 18.11 2019 del 2, fusionsdiskussion forts.

Fullmäktige 18.11 2019

Fullmäktige 23.9 2019

Fullmäktiges sammanträde, bl.a. om integration och om ekonomiska ramar.

Fullmäktige 19.6.2019

Fullmäktigemöte, bl.a. om enkäter och hörande om sammanslagning Närpes-Kaskö.

Fullmäktige 27.5.2019

Stadsfullmäktiges sammanträde, bl.a. styrelseval

Fullmäktige 29.4.2019

Stadsfullmäktiges sammanträde

Fullmäktige 3.4.2019

Stadsfullmäktiges sammanträde

Fullmäktige 10.12 2018

Fullmäktige. Budgetmöte

Fullmäktige 19.11 2018

Fullmäktige. Bl.a. skatteprocenten

Fullmäktige 24.9 2018

Ekonomiska ramarna för 2019  

Fullmäktige 18.06 2018

Fullmäktige

Fullmäktige 21.05 2018

Fullmäktige

Fullmäktige 19.03 2018

Fullmäktige

Fullmäktige 26.02 2018

Fullmäktige, premieringar

Fullmäktige 11.12 2017

Fullmäktige, budgetmöte

Fullmäktige 13.11 2017

Fullmäktige. Bl.a. skatteprocenten

Fullmäktige 18.9 2017

Fullmäktige. Bl.a ekonomiska ramar.

Fullmäktige 5.6 2017

Första mötet för nya fullmäktige med val av presidium, nämnder mm.

Fullmäktige 22.5 2017

Fullmäktige 22.5 2017

Fullmäktige 24.4 2017

Fullmäktigemöte, bl.a utmärkelsetecken

Fullmäktige 30.1 2017

Fullmäktiges sammanträde med bl.a. val av vård- och omsorgsdirektör.

Fullmäktige 12.12 2016

Fullmäktige, budgetmöte

Fullmäktige 7.11 2016

Fullmäktige 7.11 2016

Fullmäktige 19.9.2016

Fullmäktiges sammanträde, med ärendet ekonomiska ramar.

Fullmäktige 13.6 2016

Fullmäktige 13.6 2016

Fullmäktige 25.4.2016

Fullmäktigemöte 25.4 2016

Fullmäktige 21.3.2016

Bl.a utdelning av förtjänsttecken, detalj plan för Närpes centrum, övervakningskameror

Fullmäktige 1.2 2016

Fullmäktigemöte, bl.a val av ny förvaltningsdirektör

Fullmäktige 14.12.15

Stadsfullmäktiges budgetmöte

Fullmäktige 9.11.15

Fullmäktigemöte, bl.a om skatteprocenter och budgetändringar

Fullmäktige 22.9 2015

Stadsfullmäktiges sammanträde med bl.a. skissritningar för vård- och servicecenter skede 1 samt ekonomiska ramar för verksamheten 2016-2018.

Fullmäktige 15.6 2015

Fullmäktigemöte

Fullmäktige 27.4 2015

18.00 Fullmäktige, utdelning av förtjänsttecken. 18.40 Motioner om krissituationer, vägbelysning, ekologiska produkter, ungdomsverksamheten i Närpes m.m

Fullmäktige 2.2 2015

18.00 Årets företagare 18.15 Val 18.21 verksamhetsstadgar för ungdomsrådet, 18.23 Godkännande av köpebrev 18.31 Motion angående skatteintäkter och arbetsplatser 18.35 borgensförbindelse för byggande av huvudavloppsledningar. 18.40 Ändring av budgeten för år 2015 19.33 Ändring av investeringsbudget 2015- 2017 19.47 Godkännande av skissritningar m.m för Kalax daghem 19.58 Samarbetsförhandlingar; lokalt avtal och permittering 20.00Invånarenkät:kommunindeln.utrednin. 20.15 Sändningen slut.

Fullmäktige 15.12.2014

Budgeten