Ekonomi 2013-2017

Uppgifter om Närpes stads ekonomi 2013-2017

Resultaträkning                              År 2013 2014 2015 2016 2017
(extern, milj.euro)  Bokslut  Bokslut  Bokslut  Bokslut  Bokslut 
           
Verksamhetsintäkter  9,1 9,0 9,3 9,7 9,3
Verksamhetskostnader  -61,1 -60,7 -61,4 -62,1 61,5
Verksamhetsbidrag -52,0 -51,8 -52,1 -52,4 -52,1
Skatteinkomster  29,6 29,9 30,9 30,9 31,8
Statsandelar 24,2 24,1 23,5 27,8 28,3
Finansiella kostnader o intäkter 0,6 0,4 0,4 0,6 0,6
Årsbidrag  2,4 2,7 2,6 6,8 8,6
Avskrivningar -2,5 -2,7 -2,6 -2,7 -3,0
Resultat  0,0 0,1 0,1 4,1 5,6
Förändr. av avskr.diff., reserv., fonder 0,1 0,1 0,2 -2,8 -3,8
Periodens över/underskott 0,1 0,2 0,2 1,3 1,8
           
Invånare, antal  9341 9398 9387 9443 9514
Skatteinkomster (€./inv.)  3173 3187 3294 3270 3344
Årsbidrag (€./inv.)  256 292 280 718 906
Årsbidrag i % av avskrivningar  98 103 102 252 290
Lån totalt 17,2 19,2 20,0 19,7 19,6
Lån (€./inv.)  1838 2044 2133 2081 2063
Koncernlån (€/inv.)  4765 5003 5084 5382 4652
Nettoinvesteringar (milj.€) 1,8 4,7 3,9 5,0 6,2
           
År 2013 2014 2015 2016 2017
Stadens inkomstskatteprocent  20,5 20,5 21,0 21,0 21,0
           
Fastighetsskatteprocent          
Allmän fastighetsskatt  0,60 0,60 0,80 0,80 0,93
Stadigvarande bostad  0,40 0,40 0,40 0,50 0,50
Fritidsbostäder  1,00 1,00 1,00 1,10 1,10
Allmännyttiga samfund  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kraftverk  2,85 2,85 2,85 3,10 3,10