Blankettarkiv

Här hittar ni blanketter som ni kan skriva ut eller ladda ner till datorn

Filnamn Sida Kategori Datum för uppladdning
Observationsprotokoll för skorsten Övriga blanketter och mallar 15.04.2020
Förlängning av bygglovets giltighet Övriga blanketter och mallar 15.04.2020
Samtycke av rågranne Övriga blanketter och mallar 15.04.2020
Ansökan om service for personer med funktionsnedsattning Ändringsarbeten i bostad 13.05.2019
Vammaisten palveluhakemus Ändringsarbeten i bostad 30.05.2018
Samtycke av rågranne Åtgärdstillstånd 15.04.2020
Hörande av rågranne Åtgärdstillstånd 15.04.2020
Ansökan om service for personer med funktionsnedsattning Handikapphjälpmedel 13.05.2019
Vammaisten palveluhakemus Handikapphjälpmedel 30.05.2018
Vammaisten palveluhakemus Handikappservice 30.05.2018
Ansökan om service for personer med funktionsnedsattning Handikappservice 13.05.2019
Samtycke av rågranne Åtgärdstillstånd 15.04.2020
Hörande av rågranne Åtgärdstillstånd 15.04.2020
Ansökningsblankett för planeringsbehov eller undantag Ansökan om undantag & Avgörande som gäller planeringsbehov 15.04.2020
Hörande av rågranne Ansökan om undantag & Avgörande som gäller planeringsbehov 15.04.2020
Fyysinen aktiivisuuden suositukset toimintaesteiseille aikuisille Anpassad motion 29.05.2019
Ändringsanmälan-bindningsregister Bindningar 13.05.2019
Ändringsanmälan-bindningsregister Bindningar 13.05.2019
Person-kontaktuppgifter-bindningar Bindningar 13.05.2019
Person-kontaktuppgifter-bindningar Bindningar 13.05.2019
Blankett för rivning Rivningslov eller -anmälan 15.04.2020
Redovisning av hantering av rivningsavfall Rivningslov eller -anmälan 15.04.2020
Vammaisten palveluhakemus Rehabiliteringssamarbetsgrupp 30.05.2018
Ansökan om service for personer med funktionsnedsattning Rehabiliteringssamarbetsgrupp 13.05.2019
Hörande av rågranne Bygglov 15.04.2020
RH-blankett Bygglov 15.04.2020
Plan för avloppssystem Bygglov 15.04.2020
Bedömning av projekterarnas behörighet Bygglov 15.04.2020
info_dagv.avg_.pdf Avgifter 10.02.2020
info_dagv.avg_.pdf Avgifter 10.02.2020
inkomstutredning.pdf Avgifter 10.02.2020
inkomstutredning.pdf Avgifter 10.02.2020
Blankett för rivning Rivningslov eller -anmälan 15.04.2020
Redovisning av hantering av rivningsavfall Rivningslov eller -anmälan 15.04.2020
ansokan_av_service_svenska_k5.pdf Plats på serviceboende 13.05.2019
Ansökan om service for personer med funktionsnedsattning Personlig assistans 13.05.2019
Vammaisten palveluhakemus Personlig assistans 30.05.2018
Anpassad motions i din kommun, kartläggning. Delta i en enkät om anpassad motion 21.05.2019
Anpassad motion i din kommun, kartläggning. Delta i en enkät om anpassad motion 21.05.2019
ansokan_av_service_svenska_k5.pdf Närståendevård 13.05.2019
ansokan_av_service_svenska_k5.pdf Närståendevård 13.05.2019
ansokan_av_service_svenska_k5.pdf Närståendevård 13.05.2019
ansokan_av_service_svenska_k5.pdf Närståendevård 13.05.2019
ansokan_av_service_svenska_k5.pdf Närståendevård 13.05.2019
ansokan_av_service_svenska_k5.pdf Närståendevård 13.05.2019
Blankett för anhållan om sekundärskola.pdf Närskola 15.04.2015
Blankett för ändring av avtal för morgon-och eftermiddagsvården förskolan.pdf Morgon- och eftermiddagsvård 08.02.2020
Blankett för ändring av avtal för morgon- och eftermiddagsvården skolelev.pdf Morgon- och eftermiddagsvård 08.02.2020
Anmälan till morgon- och eftermiddagsvården förskolan.pdf Morgon- och eftermiddagsvård 08.02.2020
Anmälan till morgon- och eftermiddagsvården skolelever.pdf Morgon- och eftermiddagsvård 08.02.2020
Samtycke av rågranne Bergsvärme 15.04.2020
Hörande av granne Bergsvärme 15.04.2020
Blankett för anhållan om sekundärskola.pdf Närskola 15.04.2015
Anmälningsdel för Barnskyddsanmälan.pdf Barnskydd 16.05.2019
Vammaisten palveluhakemus Rehabiliteringssamarbetsgrupp 30.05.2018
Ansökan om service for personer med funktionsnedsattning Rehabiliteringssamarbetsgrupp 13.05.2019
Ansökan om service for personer med funktionsnedsattning Färdtjänst 13.05.2019
Vammaisten palveluhakemus Färdtjänst 30.05.2018
ansokan_av_service_svenska_k5.pdf Hemservice 13.05.2019
ansokan_av_service_svenska_k5.pdf Hemvård 13.05.2019
ansokan_av_service_svenska_k5.pdf Hemvård 13.05.2019
Samtycke av rågranne Bygganmälan 15.04.2020
Blankett för bygganmälan Bygganmälan 15.04.2020
Blankett för anmälan av elev till sekundärförskola/sekundärskola.pdf Anmälan till förskola/skola 13.05.2019
ansokan_av_service_svenska_k5.pdf Plats på serviceboende 13.05.2019
Begäran om kontroll av personuppgiftsbehandling Behandling av personuppgifter inom Närpes stad 12.06.2018
Ansökan om service for personer med funktionsnedsattning Personlig assistans 13.05.2019
Vammaisten palveluhakemus Personlig assistans 30.05.2018
ansokan_av_service_svenska_k5.pdf Hemvård 13.05.2019
ansokan_av_service_svenska_k5.pdf Hemvård 13.05.2019
ansokan_av_service_svenska_k5.pdf Hemservice 13.05.2019
Ansökan om service for personer med funktionsnedsattning Handikappservice 13.05.2019
Vammaisten palveluhakemus Handikappservice 30.05.2018
Ansökan om service for personer med funktionsnedsattning Handikapphjälpmedel 13.05.2019
Vammaisten palveluhakemus Handikapphjälpmedel 30.05.2018
Ansökan om service for personer med funktionsnedsattning Färdtjänst 13.05.2019
Vammaisten palveluhakemus Färdtjänst 30.05.2018
Påskskattjakt inomhus Fritidsbyråns påskskattjakt 08.04.2020
Påskskattjakt utomhus Fritidsbyråns påskskattjakt 08.04.2020
Anpassad motion i din kommun, kartläggning. Delta i en enkät om anpassad motion 21.05.2019
Anpassad motions i din kommun, kartläggning. Delta i en enkät om anpassad motion 21.05.2019
Hörande av rågranne Bygglov 15.04.2020
RH-blankett Bygglov 15.04.2020
Plan för avloppssystem Bygglov 15.04.2020
Bedömning av projekterarnas behörighet Bygglov 15.04.2020
Samtycke av rågranne Bygganmälan 15.04.2020
Blankett för bygganmälan Bygganmälan 15.04.2020
Person-kontaktuppgifter-bindningar Bindningar 13.05.2019
Ändringsanmälan-bindningsregister Bindningar 13.05.2019
Ändringsanmälan-bindningsregister Bindningar 13.05.2019
Person-kontaktuppgifter-bindningar Bindningar 13.05.2019
Samtycke av rågranne Bergsvärme 15.04.2020
Hörande av granne Bergsvärme 15.04.2020
Begäran om kontroll av personuppgiftsbehandling Behandling av personuppgifter inom Närpes stad 12.06.2018
Anmälningsdel för Barnskyddsanmälan.pdf Barnskydd 16.05.2019
info_dagv.avg_.pdf Avgifter 10.02.2020
info_dagv.avg_.pdf Avgifter 10.02.2020
inkomstutredning.pdf Avgifter 10.02.2020
inkomstutredning.pdf Avgifter 10.02.2020
Ansökan om service for personer med funktionsnedsattning Ändringsarbeten i bostad 13.05.2019
Vammaisten palveluhakemus Ändringsarbeten i bostad 30.05.2018
Ansökningsblankett för planeringsbehov eller undantag Ansökan om undantag & Avgörande som gäller planeringsbehov 15.04.2020
Hörande av rågranne Ansökan om undantag & Avgörande som gäller planeringsbehov 15.04.2020
Fyysinen aktiivisuuden suositukset toimintaesteiseille aikuisille Anpassad motion 29.05.2019
Blankett för anmälan av elev till sekundärförskola/sekundärskola.pdf Anmälan till förskola/skola 13.05.2019
Blankett för ändring av avtal för morgon- och eftermiddagsvården skolelev.pdf Morgon- och eftermiddagsvård 08.02.2020
Anmälan till morgon- och eftermiddagsvården förskolan.pdf Morgon- och eftermiddagsvård 08.02.2020
Anmälan till morgon- och eftermiddagsvården skolelever.pdf Morgon- och eftermiddagsvård 08.02.2020
Blankett för ändring av avtal för morgon-och eftermiddagsvården förskolan.pdf Morgon- och eftermiddagsvård 08.02.2020
Blankett för anhållan om eftermiddagsvård skolelever.pdf 26.11.2014
Rakennusilmoitus 07.06.2016
Ansokningsblankett Ulf Malms stipendiefond 2017.pdf 02.11.2017
barnskyddsanmalan.pdf 11.12.2014
suostumus.pdf 03.03.2020
Ansökningsblankett för stipendium ur Ulf Malms stipendiefond 2019.pdf 08.10.2019
anmalan_till_hemmarostning.pdf 24.03.2015
Blankett för anhållan om eftis för skolbarn.pdf 26.11.2014
Rakennusilmoitus.pdf 08.06.2016
barnskyddsanmalan.pdf 11.12.2014
suostumus.pdf 03.03.2020
Ulf Malm hakulomake.pdf 10.10.2019
Blankett för anhållan om sekundärförskola.pdf 15.04.2015
arrende.pdf 09.12.2014
Samtycke av rågranne 09.11.2016
plan_for_avloppsvatten.pdf 16.12.2014
Påskskattjakt del 1 08.04.2020
Bygganmälan_anmälningsblankett 15.11.2019
Rajanaapurin suostumus 09.11.2016
Påskskattjakt del 2 08.04.2020
Blankett för anmälan till morgon- och eftermiddgasvård förskolan 29.05.2019
Rakennusilmoitus_lomake 15.11.2019
jatevesijarjestelman_suunnitelma 15.12.2016
Blankett för anmälan till morgon- och eftermiddagsvården skolelev 29.05.2019
Ansökan om tillstånd för täktverksamhet 11.05.2015
horande_marktakt.pdf 10.12.2014
denna blankett 29.06.2017
hakemus_rakennuslupa.pdf 22.12.2014
nspc_telefonnummer_0.pdf 21.08.2019
Ansökningsblankett Ulf Malm's stipendiefond.pdf 06.11.2015
ansokan_taktvarksamhet.pdf 10.12.2014
rakennusjatteen_kasittelysta 03.07.2017
vastaava_tyonjohtaja.pdf 22.12.2014
Blankett för anmälan till eftis förskolan.pdf 23.09.2019
Blankett ändring av eftisavtal för förskoleelev.pdf 12.02.2016
Purkamislupa 16.08.2017
maa_aine_hakemus.pdf 12.01.2015
Blankett för anmälan till eftis skolan.pdf 23.09.2019
Blankett för ändring av eftisavtal / förskolan.pdf 12.02.2016
Blankett för ändring av eftisavtal förskolan.pdf 23.09.2019
Blankett för ändring eller uppsägning av avtal för morgon- och eftermiddagsvård.pdf 08.02.2020
Blankett för ändring av eftisavtal / skolan.pdf 12.02.2016
Blankett för ändring av eftisavtal skolan.pdf 23.09.2019
Ansökningsblankett för stipendie ur Ulf Malms stipendiefond.pdf 15.10.2018
lokake_rakennusilmoitus.pdf 07.06.2016
Blankett för anhållan till eftis för förskolebarn.pdf 26.11.2014
Aktivitetskalender 26.09.2017
Speciallarare inom smabarnspedagogik och forskola 08.10.2019
kuuleminen.pdf 20.01.2015