Du är här

Användarundersökning om Närpes stads digitala tjänster

Användarundersökning om Närpes stads digitala tjänster

För att förbättra våra digitala tjänster behöver vi få respons från dig som använder tjänsterna. Dina synpunkter är värdefulla för oss och hjälper oss att förbättra utbudet av digitala tjänster. Genom att delta i undersökningen kan du också hjälpa oss att identifiera behovet av att utveckla nya digitala tjänster. 

Ditt deltagande är anonymt men du får frivilligt lämna dina kontaktuppgifter. Undersökningen kommer att ligga på nätet fram till 30.4 2021.


 

8. Bakgrundsfakta om svararen