Du är här

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 2017-2021

  Ordinarie   Ersättare  

Ordförande

Karl-Gustav Svedjebäck 64220 Yttermark Nina Grönberg 66270 Pörtom

Viceordförande

Riitta Kentala

66295 Töjby Ann-Sofie Smeds-Nylund 66295 Töjby
 

Petter Langels

Nedim Kekic´

Bengt Norrback

Rita Pihlgren-Haaparanta

Johan Snickars

David Strömbäck

Kristin Pihlgren

Marina Åström

Pia Rönnholm

64200 Närpes

64200 Närpes

64250 Pjelax

64220 Yttermark

64610 Övermark

64510 Nämpnäs

64200 Närpes

64210 Kalax

64200 Närpes

Anders Nybacka

Anders Wenman

Ulla Svanström

Helena Strandholm-Finne

Eivor Eklund-Back

Victor Enlund

Björn Skinnars

Henrik Backa

Britt-Helen Senkas

64510 Nämpnäs

64200 Närpes

64240 Böle

64220 Yttermark

64610 Övermark

64530 Norrnäs

64200 Närpes

64210 Kalax

64510 Nämpnäs

Stadsstyr.repr.

Emina Arnautovic´

64200 Närpes

   

 

Vård- och omsorgsnämndens individsektion

Ordförande

 Bengt Norrback

 64250 Pjelax 

Viceordförande

 Eivor Eklund-Back

 64610 Övermark

 

  Helena Strandholm

64220 Yttermark