Vård- och omsorgsnämnden

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2017-2021

Ordförande

Johanna Borg

 66270 PÖRTOM

Viceordförande

Riitta Kentala

 66295 TÖJBY

 

Nedim Kekic´
Petter Langels
Bengt Norrback
Rita Pihlgren-Haaparanta
Johan Snickars
David Strömbäck
Kristin Åbonde
Marina Åström
Pia Rönnholm

 64200 NÄRPES
 64200 NÄRPES
 64250 PJELAX
 64220 YTTERMARK
 64610 ÖVERMARK
 64510 NÄMPNÄS
 64200 NÄRPES
 64210 KALAX
 64200 NÄRPES

Stadsstyr.repr.

Emina Arnautovic´

64200 NÄRPES

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS INDIVIDSEKTION

Ordförande

 Bengt Norrback

 64250 Pjelax 

Viceordförande

 Eivor Eklund-Back

 64610 ÖVERMARK

 

  Helena Strandholm

64220 YTTERMARK