Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen 2020-2021

Stadstyrelsen väljs av fullmäktige för två år åt gången. För perioden 2020-2021 har följande medlemmar valts:

Ordförande Sjögård Olav
I viceordf. Jerkku Sven
II viceordf. Österdahl Marjo

Arnautovic´Emina
Eklund Tanja
Esch Michaela
Nyqvist-Mannsén Marianne
Sjökvist Peter
Simons Stig
Åberg Lasse
Österberg Bengt

SFP
SFP
SFP

SFP
SFP
SFP
SFP
SDP
SFP
SFP
SFP

64250 PJELAX
64230 NÄRPES ST
66295 TÖJBY

64200 NÄRPES
64610 ÖVERMARK
64200 NÄRPES
64200 NÄRPES
64510 NÄMPNÄS
64220 YTTERMARK
66270 PÖRTOM
64550 RANGSBY