Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige i Närpes 2017-2021

Stadsfullmäktiges föredragningslistor publiceras ca en vecka före utsatt mötestdatum. Föredragningslistorna finns på denna sida.
Fullmäktiges och styrelsens protokoll publiceras här.

Till stadsfullmäktige väljs genom allmänna val 35 fullmäktige för en period om fyra år. Den politiska sammansättningen är för närvarande 32 medlemmar från SFP, 3 från SDP

Stadsfullmäktiges presidium 2019-2021

 

   
Ordförande Johanna Borg SFP 66270 PÖRTOM
I viceordf. Gun Granlund SFP 64200 NÄRPES
II viceordf. Göran Gjäls SFP 64610 KALAX
III viceordf. Anders Norrback SFP 64610 ÖVERMARK

 

Arnautovic´Emina
Cehobasic Amer
Dahlbo Daniel
Ehlers Laura
Eklund Tanja
Eklund-Back Eivor
Esch Michaela
Forsén Marja
Högback Kenneth
Jerkku Sven
Kronlund Roger
Norrback Daniel
Norrbo Anahit
Nyqvist-Mannsén Marianne
Pellfolk Linda
Rönnholm Pia
Simons Stig
Sjögård Olav
Sjökvist Peter
Sjöström Roberth
Skinnars Johan
Smith Johanna
Sten Johan
Stenberg Britta
Svedjebäck Karl-Gustav
Ulfvens Erik
Wenman Anders
Viklund Matts-Erik
Wilson Jennie
Åberg Lasse
Österberg Bengt

SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SDP
SFP
SFP
SFP
SFP
SDP
SFP
SFP
SDP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP

64200 NÄRPES
64200 NÄRPES
64200 NÄRPES
66270 PÖRTOM
64610 ÖVERMARK
64610 ÖVERMARK
64200 NÄRPES
64210 KALAX
66270 PÖRTOM
64230 NÄRPES ST
64530 NORRNÄS
64230 NÄRPES ST
64610 KALAX
64200 NÄRPES
64240 BÖLE
64200 NÄRPES
64220 YTTERMARK
64250 PJELAX
64510 NÄMPNÄS
64530 NORRNÄS
64230 NÄRPES ST
64220 YTTERMARK
64550 RANGSBY
64610 ÖVERMARK
64220 YTTERMARK
66295 TÖJBY
64200 NÄRPES
66295 TÖJBY
64510 NÄMPNÄS
66270 PÖRTOM
64550 RANGSBY