Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige i Närpes 2021-2025

Stadsfullmäktiges föredragningslistor publiceras ca en vecka före utsatt mötestdatum. Föredragningslistorna finns på denna sida.
Fullmäktiges och styrelsens protokoll publiceras här.

Till stadsfullmäktige väljs genom allmänna val 35 fullmäktige för en period om fyra år. Den politiska sammansättningen är för närvarande 33 medlemmar från SFP, 2 från SDP

Stadsfullmäktiges presidium 2021-2023

 

   
Ordförande Johanna Borg SFP 66270 PÖRTOM
I viceordf. Anders Norrback SFP 64610 ÖVERMARK
II viceordf. Karl-Gustav Svedjebäck SFP 64220 YTTERMARK
III viceordf. Marianne Nyqvist-Mannsén SFP 64200 NÄRPES

 

Antfolk Jennifer
Arnautovic´Emina
Dahlbo Daniel
Ehlers Laura
Gjäls Göran
Granlund Gun
Guldén Mårten
Högback Kenneth
Jerkku Sven
Le Huyen Ly
Lindqvist Hans-Erik
Nguyen Nhu Anh
Norrback Daniel
Pellfolk Linda
Perjus Tommy
Rönnholm Pia
Simons Stig
Sjökvist Peter
Sjöström Roberth
Smith Johanna
Sten Johan
Sten Nicole
Strand Linnea
Strandberg Sebastian
Svedman Elin
Viklund Matts-Erik
Vikstrand Magnus
Vikstrand Victoria
Wenman Anders
Wilson Roy
Åbacka Susanna

SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SDP
SFP
SDP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP
SFP

64550 RANGSBY
64200 NÄRPES
64200 NÄRPES
66270 PÖRTOM
64210 KALAX
64200 NÄRPES
64220 YTTERMARK
66270 PÖRTOM
64230 NÄRPES ST
64200 NÄRPES
64230 NÄRPES ST
64200 NÄRPES
64230 NÄRPES ST
64240 BÖLE
64610 ÖVERMARK
64200 NÄRPES
64220 YTTERMARK
64510 NÄMPNÄS
64550 RANGSBY
64220 YTTERMARK
64550 RANGSBY
66270 PÖRTOM
64200 NÄRPES
64250 PJELAX
64200 NÄRPES
66295 TÖJBY
64510 NÄMPNÄS
66295 TÖJBY
64200 NÄRPES
64210 KALAX
64610 ÖVERMARK