Revisionsnämnden

Revisionsnämnden 2021-2025

  Ordinarie   Personliga ersättare  

Ordförande

Viceordförande

Medlem

Medlem

Medlem

Yrkesrevisor

Arnautovic´ Emina

Viklund Matts-Erik

Grandell Ove

Sjöstrand Natalia

Åberg Lasse

Oy Audiator Ab

64200 NÄRPES

66295 TÖJBY

64240 Böle

64250 PJELAX

66270 PÖRTOM

 

Westermark Håkan

Sjögård Anne

Skomars Linda

Smith Jan

Nordmyr Maja

 

64610 ÖVERKMARK

64250 PJELAX

64530 NORRNÄS

64220 YTTERMARK

64200 NÄRPES