Revisionsnämnden

Revisionsnämnden 2017-2021

  Ordinarie   Ersättare  

Ordförande
Viceordförande
Medlem

Yrkesrevisor

Linda Pellfolk

Matts-Erik Viklund

Ove Grandell

Oy Audiator Ab

64240 Böle

66295 Töjby

64240 Böle

Kerstin Berg

Kjell Storgeust

Kristin Åbonde

64200 Närpes

66295 Töjby

64200 Närpes