Revisionsnämnden

Revisionsnämnden 2017-2021

Ordförande
Viceordförande
Medlem

Yrkesrevisor

Linda Pellfolk
Matts-Erik Viklund
Ove Grandell

Oy Audiator Ab

64240 BÖLE
64550 RANGSBY
64240 BÖLE