Du är här

Rådet för personer med funktionsnedsättning

Enligt riksomfattande råd för funktionshindrades direktiv för de kommunala rådens verksamhet hör till deras uppgifter att

  • verka för att funktionshindrade personers behov beaktas i alla delområden av stadens verksamhet
  • ge utlåtanden angående planering, beslut och verkställande i ärenden som berör rörelsehindrade personer
  • öka medmänniskornas medvetenhet om funktionshinder
  • öka beslutsfattarnas kunskap i handikappfrågor
Ordinarie Ersättare
Patrik Gullström, ordf. Anders Wenman
Ebba Granström, vice ordf. Peter Sjökvist
Åsa Aspelin Harriet Ström
Niclas Bäckström Majgret Lillsjö
Marja Forsén Karl-Gustav Svedjebäck
Ida Hautaoja Ann-Katrin Enqvist
Hans Hall Patrik Groop
Mikaela Liljedal, sekr.  
Ahn Nhu Nguyen, stadsstyrelsens repr.