Rådet för funktionshindrade

Enligt riksomfattande råd för funktionshindrades direktiv för de kommunala rådens verksamhet hör till deras uppgifter att

  • verka för att funktionshindrade personers behov beaktas i alla delområden av stadens verksamhet
  • ge utlåtanden angående planering, beslut och verkställande i ärenden som berör rörelsehindrade personer
  • öka medmänniskornas medvetenhet om funktionshinder
  • öka beslutsfattarnas kunskap i handikappfrågor
Ordinarie Ersättare
Niclas Bäckström, ordf. Patrik Gullström
Ebba Granström, vice ordf. Emina Arnautovic
Majgret Lillsjö Anders Wenman
Åsa Aspelin Daniel Norrback
Marja Forsén Karl-Gustav Svedjebäck
Ida Hautaoja Ann-Katrin Enqvist
Hans Hall Patrik Groop
Kristina Maars, sekr.