Nämnden för fri bildning

Nämnden för fri bildning 2017-2021

Ordförande

Eivor Eklund-Back

64610 ÖVERMARK

Viceordf.

Anahit Norrbo

 64210 KALAX

 

Per-Erik Björklund
Johan Gulin
Jeanette Häggqvist
Petra Heikfolk
Nancy Westerlund
Erica Wickman
Patrik Österberg
Mårten Guldén
Sture Häggblom

64200 NÄRPES
64200 NÄRPES
64510 NÄMPNÄS
66270 PÖRTOM
64250 PJELAX
64200 NÄRPES
64550 RANGSBY
64220 YTTERMARK
64510 NÄMPNÄS 

Stadsstyr.repr.

Michaela Esch

64200 NÄRPES