Du är här

Nämnden för fri bildning

Nämnden för fri bildning 2017-2021

  Ordinarie   Ersättare  

Ordförande

Eivor Eklund-Back

64610 Övermark

Roland Back 64610 Övermark

Viceordf.

Anahit Norrbo

 64210 Kalax

Kenneth Öster 64210 Kalax
 

Per-Erik Björklund

Johan Gulin

Jeanette Häggqvist

Petra Heikfolk

Nancy Westerlund

Erica Wikman

Patrik Österberg

Mårten Guldén

Sture Häggblom

64200 Närpes

64200 Närpes

64510 Nämpnäs

66270 Pörtom

64250 Pjelax

64200 Närpes

64550 Rangsby

64220 Yttermark

64510 Nämpnäs

 

Mats Wikman

Marcus Lapveteläinen

Birgitta Nylind

Sofia Stoor

Olav Nordberg

Elina Bäckström

Cecilia Österberg

Tom Sundman

Pia Rönnholm

64200 Närpes

64200 Närpes

64530 Norrnäs

66270 Pörtom

64200 Närpes

64220 Yttermark

64550 Rangsby

64220 Yttermark

64200 Närpes

Stadsstyr.repr.

Michaela Esch

64200 NÄRPES