Fritidsnämnden

Fritidsnämnden 2017-2021

  Ordinarie   Ersättare  

Ordförande

Daniel Norrback

64230 Närpes st Anna Uusimäki 64220 Yttermark

Viceordf.

Ann-Katrin Gull

64220 Yttermark Bengt Nordgren 64220 Yttermark
 

Stefan Ahlback

Sofia Björklund

Amer Cehobasic

Marja Forsén

Anette Storsved

Anders Wenman

Jennie Wilson

Karolina Vägar

Roger Kronlund

66270 Pörtom

64530 Norrnäs

64200 Närpes

64210 Kalax

64200 Närpes

64200 Närpes

64510 Nämpnäs

64610 Övermark

64530 Norrnäs

Kenneth Högback

Nathalie Nylund

Jimmy Hällström

Natalia Sjöstrand

Annika Makarevitch

Kjell Svedman

Mathias Söderback

Maria Sundlin

Linda Kaars

66270 Pörtom

66295 Töjby

64230 Närpes st

64250 Pjelax

64200 Närpes

64250 Pjelax

66295 Töjby

64610 Övermark

64610 Övermark

Stadsstyr.repr.

Tanja Eklund

64610 Övermark