Fritidsnämnden

Fritidsnämnden 2017-2021

Ordförande

Daniel Norrback

64230 NÄRPES ST

Viceordf.

Ann-Katrin Gull

64220 YTTERMARK

 

Stefan Ahlback
Sofia Björklund
Amer Cehobasic
Marja Forsén
Anette Stenlund
Anders Wenman
Jennie Wilson
Karolina Vägar
Roger Kronlund

66270 PÖRTOM
64530 NORRNÄS
64200 NÄRPES
64210 KALAX
64200 NÄRPES
64200 NÄRPES
64510 NÄMPNÄS
64610 ÖVERMARK
64530 NORRNÄS

Stadsstyr.repr.

Tanja Eklund

64610 ÖVERMARK