Centralvalnämnden

Centralvalnämndens sammansättning för innevarande mandatperiod:

 

Centralvalnämnden 2017-2021

   
  Ordinarie   Ersättare  

Ordförande

Hanna Stenholm

66230 Närpes st

Peter Lassus

64620 Övermark

Viceordf.

Kurt Björkbacka

64510 Nämpnäs

Namka Gutic´

64230 Närpes st

Medlem

Ann-Christin Helenelund

66295 Töjby

Annica Riddar

64250 Pjelax

 

Henrik Rönnqvist

66270 Pörtom

Topi Kanerva

64260 Kaskö

 

Peter Ruths

64200 Närpes

Lena Teir

64200 Närpes

 

 

 

Roland Back

64610 Övermark

 

 

 

Sture Häggblom

64510 Nämpnäs

Som centralvalnämndens sekreterare fungerar förvaltningssekreterare Mikaela Liljedal