Centralvalnämnden

Centralvalnämndens sammansättning för innevarande mandatperiod:

 

Centralvalnämnden 2017-2021

Ordförande

Hanna Stenholm

66230 Närpes st

Viceordf. Kurt Björkbacka 64510 Nämpnäs
Medlem Ann-Christin Helenelund 66295 Töjby
  Henrik Rönnqvist 66270 Pörtom
  Peter Ruths 64200 Närpes

Som centralvalnämndens sekreterare fungerar t.f. förvaltningssekreterare Mikaela Liljedal