Stadsdirektören

Lindqvist Hans-Erik

Adress:
Kyrkvägen 2
64200 NÄRPES

E-post: hans-erik.lindqvist@narpes.fi
Tel: 050-5811760