Dekorativ bild

Möteskalender

Stadsfullmäktige och stadsstyrelsen håller följande möten 2021:

Möteskalender Närpes stad 2021

Årskalender för Närpes stad 2021

Januari
26.1 Stadsstyrelsen

Februari
8.2 Stadsfullmäktige

Mars
9.3 Stadsstyrelsen
15.3 Stadsfullmäktige
30.3 Stadsstyrelsen (bokslut)

April
18.4 Kommunalval
26.4 Stadsfullmäktige
 

Maj
11.5 Stadsstyrelsen
17.5 Utvärderingsseminarium
24.5 Stadsfullmäktige (bokslut)

Juni
1.6 Ny mandatperiod inleds
1.6 Stadsstyrelsen
14.6 Stadsfullmäktige

Augusti
17.8 Stadsstyrelsen

September
6.9 Ramseminarium
9.9 Stadsstyrelsen (ramar)
20.9 Stadsfullmäktige (ramar)

Oktober
5.10 Stadsstyrelsen

November
1.11 Strategi- och ekonomiseminarium
2.11 Stadsstyrelsen (skatteprocent)
15.11 Stadsfullmäktige (skatteprocent)
22.11 Budgetseminarium
30.11 Stadsstyrelsen (budget)

December
13.12 Stadsfullmäktige (budget)
14.12 Stadsstyrelsen