Dekorativ bild

Möteskalender

Stadsfullmäktige och stadsstyrelsen håller följande möten 2020:

 Årskalendern för Närpes stad 2020

 

Januari

21.1: stadsstyrelsen

 

Februari

3.2: stadsfullmäktige

11.2: stadsstyrelsen

 

Mars

31.3: stadsstyrelsen (bokslut)

 

April

14.4: stadsstyrelsen

27.4: stadsfullmäktige

 

Maj

12.5: stadsstyrelsen

 

Juni

1.6 utvärderingsseminarium

2.6: stadsstyrelsen

15.6: stadsfullmäktige (bokslut)

 

Augusti

18.8: stadsstyrelsen


September

7.9: ramseminarium

10.9: stadsstyrelsen (ramar)

21.9: stadsfullmäktige (ramar)

 

Oktober

6.10: stadsstyrelsen

 

November

2.11: strategi- och ekonomiseminarium

3.11: stadsstyrelsen (skatteprocent)

16.11: stadsfullmäktige (skatteprocent)

23.11: budgetseminarium

 

December

1.12: stadsstyrelsen (budget)

14.12: stadsfullmäktige (budget)

16.12: stadsstyrelsen