Språklärare

Språklärare

Språklärare

Närpes vuxeninstitut lediganslår en befattning som
SPRÅKLÄRARE
från 1.8.2017 tillsvidare
Undervisningen gäller i första hand svenska, finska och engelska men också andra språk kan komma ifråga. Din ämneskombination avgör din undervisningsskyldighet. Behörighetskrav enligt §18 i förordningen om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Kvällsundervisning ingår i befattningen. Tillgång till egen bil nödvändig.
Lön och arbetsvillkor enligt UKTA. Prövotiden är 4 månader.

Ansökningshandlingarna inlämnas via Kuntarekry senast 7.4.2017. Till ansökan fogas betygskopior som visar behörighet samt CV.
Godtagbart intyg över hälsotillståndet samt straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 bör uppvisas innan befattningen tillträds.