Speciallärare

Speciallärare

Bildningsnämnden lediganslår en tidsbunden tjänst som speciallärare vid Närpes högstadieskola för tiden 1.8.2017-31.7.2018.