Skolhälsovård

Då barnet inleder skolgången fortsätter skolhälsovården på ett naturligt sätt där barnrådgivningen har slutat.

Skolhälsovård erbjuds till alla elever inom den grundläggande utbildningen samt till studerande i Närpes Gymnasium, Yrkesakademin – enheten i Närpes.

Skolhälsovården stöder elever och studerande till en hälsosam tillväxt och utveckling, där ingår även hela familjens hälsa. Att identifiera faktorer som äventyrar barns och ungas tillväxt och utveckling samt att ingripa i dem i ett så tidigt skede som möjligt är en viktig del av skolhälsovårdens arbete.

Skolhälsovården samarbetar med föräldrar, lärare, övrig personal inom elevvården, familjecenter, hälsovårdscentral.

Inom skolhälsovården finns tre skolhälsovårdare.

Skolläkare ca en dag/vecka. Tider till skolläkare beställes via skolhälsovården.

Adress:  Mosebacke Hälsostation, Skolgränd 9B 11, 64200 Närpes.

Sjukvårdsmottagning: Måndag, onsdag och fredag kl. 8.30-10.00

                                   (ingen tidsbeställning)

Tel.tid må, on, fre kl. 8.15-9.00

CallBack kan lämnas till alla fyra områdena måndag-fredag kl. 8-12.

 

Tel.nr: 06-2249681

Hälso- och sjukvårdsärenden sköts inte via SMS-, e-mail- eller Wilmakontakt pga sekretessbestämmelser.

 

Om du som elev eller studerande behöver få omedelbar kontakt med skolhälsovården under skoldagen, vänligen ring 0401600750 eller uppsök Skolhälsovårdsmottagningen vid Mosebacke.

OBS! Ärenden som inte är akuta sköts på normala telefon- och mottagningstider.

Om du behöver intyg för sjukt skolbarn kan du kontakta skolhälsovården på telefontid. De dagar då skolhälsovården inte har telefontid kan ringbud lämnas eller kontakt kan tas till barnrådgivningen. Barnrådgivningens telefontid är måndag-fredag kl. 9.30-10.00, tel.nr 06-2249440 eller 06-2249511/familjecenter.

 

Mottagning i varje lågstadieskola enligt följande schema:  

I och III tisdagen i månaden: Pjelax skola (Camilla Simons)
Måndagar varje vecka:  Stenbackens skola (Camilla Simons)
I och III torsdagen i månaden:  Övermark skola (Inger Nybacka)
II och IV tisdagen i månaden:  Pörtom skola (Inger Nybacka)
II och IV torsdagen i månaden:      Västra Närpes skola (Inger Nybacka)
I och III torsdagen i månaden:    Yttermark skola (Sabina Ahlholm)

I skolhälsovårdens förebyggande arbete ingår:

- hälsoundersökningar, vilka bl.a. omfattar uppföljning av tillväxt och utveckling,

   hållning, syn- och hörselkontroller

- att stöda fysisk, psykisk och social utveckling

- handledning och information till hälsosamma levnadsvanor

- vaccinationsrådgivning

- preventivmedelsrådgivning

- att följa upp och stöda elever med hälsorisker

- att bedöma den fysiska, psykiska och sociala miljön i skolan

- sjukvårdsmottagning

 

Hälsoundersökningar:

Åk 1:  Hos hälsovårdare före skolans början;  vårdnadshavare och den blivande eleven inbjuds.
  Skolläkarundersökning under första skolåret, vårdnadshavare inbjuds.
Åk 2:  Hälsoundersökning hos hälsovårdare.
Åk 3:  Hälsoundersökning hos hälsovårdare.
Åk 4: Hälsoundersökning hos hälsovårdare.
Åk 5:  Hälsoundersökning hos hälsovårdare och skolläkare. Vårdnadshavarna deltar, frågeformulär.
Åk 6: Hälsoundersökning hos hälsovårdare. Flickor i årskurs 6 erbjuds HPV-vaccin
(mot papillomavirus).
Åk 7:

Hälsoundersökning hos hälsovårdare. 

Hållningsundersökning av fysioterapeut.

Åk 8:

Hälsoundersökning hos hälsovårdare och skolläkare. Vårdnadshavarna deltar. Alla elever får ett hälsointyg för ungdom som är giltigt i 5 år framåt; kan användas till t ex moped-  och bilkörkort.

  Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta (Boostrix).
Åk 9: Hälsoundersökning hos hälsovårdare. Eleven får vaccinationsintyg.
   
Gymnasiet åk 1: Läkarundersökning.
Gymnasiet åk 2: Hälsoundersökning hos hälsovårdare.
   
YA – enheten i Närpes åk 1: Hälsoundersökning hos hälsovårdare, vid behov läkare.
YA – enheten i Närpes åk 2: Hälsoundersökning hos läkare.

 

Skolhälsovården finns till för dig som är elev eller studerande.

Har du som förälder frågor gällande Ditt barns hälsa, tillväxt eller utveckling  går det bra att kontakta skolhälsovården. Som förälder är du givetvis välkommen med på alla hälsoundersökningar. Vänligen ta kontakt om du önskar komma med vid någon hälsoundersökning.