Skolhälsovård

Då barnet inleder skolgången fortsätter skolhälsovården på ett naturligt sätt där barnrådgivningen har slutat. Skolhälsovård erbjuds till elever inom den grundläggande utbildningen och till studerande i Närpes Gymnasium, Yrkesakademin – enheten i Närpes.

Skolhälsovården stöder elever och studerande till en hälsosam tillväxt och utveckling, där ingår även hela familjens hälsa. Att identifiera faktorer som äventyrar barns och ungas tillväxt och utveckling samt att ingripa i dem i ett så tidigt skede som möjligt är en viktig del av skolhälsovårdens arbete. Skolhälsovården samarbetar med föräldrar, lärare, övrig personal inom elevvården, familjecenter, hälsovårdscentral. Inom skolhälsovården jobbar fyra skolhälsovårdare.

Skolläkare ca en dag/vecka. Tider till skolläkare beställs via skolhälsovården.

SKOLHÄLSOVÅRDEN INFORMERAR ANG. ÄNDRADE MOTTAGNINGSTIDER!

Tillsvidare sker alla besök till Skolhälsovården enligt tidsbokning.

D.v.s. inga öppna morgonmottagningar (måndag – onsdag – fredag kl. 8.30-10).

Tel.tid: måndag-onsdag-fredag kl. 8.15-9.00.

Ringbud kan lämnas alla vardagar kl. 8-12.

Skolhälsovården nås även via Wilma.

Vänligen ta kontakt om ni önskar få tid.

Tel.nr. 06-2249 681

Hälso- och sjukvårdsärenden sköts inte via SMS-, e-mail- eller Wilmakontakt pga sekretessbestämmelser.

Om du som elev eller studerande behöver få omedelbar kontakt med skolhälsovården under skoldagen, vänligen ring 0401600750 eller uppsök Skolhälsovårdsmottagningen vid Mosebacke.

OBS! Ärenden som inte är akuta sköts på normala telefon- och mottagningstider.

Om du behöver intyg för sjukt skolbarn kan du kontakta skolhälsovården på telefontid. De dagar då skolhälsovården inte har telefontid kan ringbud lämnas eller kontakt kan tas till barnrådgivningen.

Barnrådgivningens telefontid är måndag-fredag kl. 9.30-10.00, tel.nr 06-2249440 eller 06-2249511/familjecenter.

Mottagning i varje lågstadieskola enligt följande schema:  

I och III tisdagen i månaden: Pjelax skola (Camilla Simons)
Måndagar varje vecka:  Stenbackens skola (Camilla Simons)
Torsdag varje vecka: Mosebacke skola (Camilla Simons/Marina Rosenback)
I och III torsdagen i månaden:  Övermark skola (Inger Nybacka)
II och IV tisdagen i månaden:  Västra Närpes skola (Inger Nybacka)
II och IV torsdagen i månaden:      Pörtom skola (Inger Nybacka)
I och III onsdagen i månaden:    Yttermark skola (Sabina Ahlholm)

I skolhälsovårdens förebyggande arbete ingår:

- hälsoundersökningar, vilka bl.a. omfattar uppföljning av tillväxt och utveckling,

- hållning, syn- och hörselkontroller

- att stöda fysisk, psykisk och social utveckling

- handledning och information till hälsosamma levnadsvanor

- vaccinationsrådgivning

- preventivmedelsrådgivning

- att följa upp och stöda elever med hälsorisker

- att bedöma den fysiska, psykiska och sociala miljön i skolan

- sjukvårdsmottagning

Hälsoundersökningar:

Åk 1:  Hos hälsovårdare före skolans början;  vårdnadshavare och den blivande eleven inbjuds
  Skolläkarundersökning under första skolåret, vårdnadshavare inbjuds
Åk 2:  Hälsoundersökning hos hälsovårdare.
Åk 3:  Hälsoundersökning hos hälsovårdare.
Åk 4: Hälsoundersökning hos hälsovårdare.
Åk 5: 

Hälsoundersökning hos hälsovårdare och skolläkare. Vårdnadshavarna deltar, frågeformulär.

HPV-vaccin(mot papillonvirus)erbjuds till flickor och pojkar från åk 5

Åk 6: Hälsoundersökning hos hälsovårdare. Flickor i årskurs 6 erbjuds HPV-vaccin (hösten 2019
Åk 7:

Hälsoundersökning hos hälsovårdare. 

Hållningsundersökning av  fysioterapeut.

Åk 8:

Hälsoundersökning hos hälsovårdare och skolläkare. Vårdnadshavarna deltar. Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta (dtap-vaccin)

Åk 9: Hälsoundersökning hos hälsovårdare. Eleven får vaccinationsintyg
  Från hösten 2020 erbjuds HPV-vaccin till pojkar från åk 5 till åk 9.
Gymnasiet åk 1: Läkarundersökning.
Gymnasiet åk 2: Hälsoundersökning hos hälsovårdare.
   
YA – enheten i Närpes åk 1: Hälsoundersökning hos hälsovårdare, vid behov läkare.
YA – enheten i Närpes åk 2: Hälsoundersökning hos läkare.

Skolhälsovården finns till för dig som är elev eller studerande.

Har du som förälder frågor gällande Ditt barns hälsa, tillväxt eller utveckling  går det bra att kontakta skolhälsovården. Som förälder är du givetvis välkommen med på alla hälsoundersökningar. Vänligen ta kontakt om du önskar komma med vid någon hälsoundersökning.